⇩ ⇩ ⇩
#
küçük büyük harfler , small capitals veya petite caps olarak da adlandırılır. Genellikle, büyük harfler daha büyük ve küçük harfler daha küçüktür.Ancak, bu harf büyük yazılmıştır, ancak metin boyutu küçük harfle aynıdır. Microsoft Word , Apple Pages ve Libre Office 'in hepsinde bu özellik yerleşiktir.