Dini ve Kültürel Semboller

Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
𓉴𓉸۞۩
Bu sayfada, dünya çapındaki çeşitli gelenek ve toplumlarda derin dini, kültürel ve ideolojik öneme sahip çeşitli semboller sergilenmektedir. Her simge, insanlık tarihi ve düşüncesinin zengin dokusunu yansıtan benzersiz bir anlatıyı ve inanç dizisini temsil ediyor. Hıristiyan geleneklerinde önemli olan haç sembollerinin özel bir incelemesi için lütfen Haç Sembolleri'ndeki özel sayfamızı ziyaret edin. Koleksiyon, kültürleri küresel olarak şekillendiren ve etkilemeye devam eden sembolizme dair aydınlatıcı bir rehber görevi görüyor.
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
Yunan tanrısı Hermes ile ilişkilendirilen Caduceus, sık sık tıbbi bir sembol olarak kullanılır
Ankh, eski Mısır hiyeroglifleri içinde yaşamı simgeleyen bir sembol
Yıldız ve hilal, İslam'ın yaygın olarak tanınan simgesi
Farsça sembolü, İslam'ı veya İran'ı temsil eden, aynı zamanda Allah'ın sembolü olarak da bilinir
Khanda, Sihizm'in simgesi
Barış sembolü, sıklıkla manevi bağlamlarda kullanılır ancak yalnızca dini değil
Çekiç ve orak, komünizmin simgesi, dini değil
Yin ve yang, dualizmi temsil eden bir Tao sembolü
Dharma Çarkı, Budizmi temsil eden bir simge
Hilal ay, sıklıkla çeşitli pagan dinleriyle ilişkilendirilir
Azalan ay, ayrıca çeşitli pagan dinleriyle de ilişkilendirilmiş
Batı Süryani haçı
Doğu Süryani haçı
Hermes'in Asası
Davut'un Yıldızı, Yahudiliğin simgesi
Svastika, Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de eski bir uğurlu sembol
Basmala, "Tanrı adına, En Yüce, En Merhametli" olan İslami ifadedir. Bu, dokuzuncu hariç, Kuran'ın her suresinden önce alıntılanan ifadedir. Bu en geniş unicode karakter.
Lakshmi Yıldızı, Hinduizm'de zenginlik ve refah ile ilişkilendirilir
Om veya Aum simgesi, Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi Hint dinlerinde kutsal bir ses ve manevi bir ikondur.
𓉴 piramit
𓉸 dikili taş
۞ Arapça Rub El Hizb Başlangıcı
Tibet sembolü Nor Bu Nyis-Khyil
۩ Arapça Secde Yeri
Tibet Sembolü Rdo Rje
Tibet sembolü Nor Bu
Tibet sembolü Phur Pa