Zar sembolleri

Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
zar üzerindeki tek pip
zar üzerindeki iki pip
zar üzerindeki üç pip
zar üzerindeki dört pip
zar üzerindeki beş pip
zar üzerindeki altı pip