Kesir sembolleri

∞ Matematik sembolleri | α β ∑ Yunan harfleri | ⁽¹²³⁾ Alt simge / üst simge simgeleri | ½ ⅓ ¼ Kesir sembolleri
Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
½¼¾

Kesir sembollerini kendiniz de birleştirebilirsiniz.

※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
½ ortak kesir - bir buçuk
ortak kesir - üçte biri
ortak kesir - üçte iki
¼ ortak kesir - bir çeyrek
¾ ortak kesir - dörtte üç
ortak kesir - beşinci
ortak kesir - beşinci
ortak kesir - beşte üç
ortak kesir - beşinci
ortak kesir - bir altıncı
ortak kesir - beşinci
ortak kesir - yedinci
ortak kesir - bir sekizinci
ortak kesir - üç sekizinci
ortak kesir - beş sekizinci
ortak kesir - yedi sekizinci
ortak kesir - bir dokuzuncu
ortak kesir - onda biri
ortak kesir - sıfır üçte
kesir payı bir