Aksanlı harfler ve ortak uluslararası noktalama işaretleri ekleyin. Başlıca alfabeler: Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İzlandaca.
Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
Æ Latin harfi Æ
Á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük A harfi
 Latin alfabesinde şapkalı büyük A harfi
 Latin alfabesinde şapkalı büyük A harfi
À Latin alfabesinde aksanlı büyük A harfi
Å Latin alfabesinde üstünde halka olan büyük A harfi
à Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük A harfi
Ä Latin alfabesinde aksanlı büyük A harfi
Ç Latin alfabesinde çengelli büyük C harfi
Ð Latin Büyük harf Eth. Bir kripto para birimi. "Dogecoin".
É Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük E harfi
Ê Latin alfabesinde şapkalı büyük E harfi
È Latin alfabesinde aksanlı büyük E harfi
Ë Latin alfabesinde aksanlı büyük E harfi
Í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük I harfi
Î Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük I harfi
Ì Latin alfabesinde aksanlı büyük I harfi
Ï Latin alfabesinde iri diyabetli büyük I harfi
Ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük N harfi
Ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük O harfi
Ô Latin alfabesinde şapkalı büyük O harfi
Ò Latin alfabesinde aksanlı büyük O harfi
Ø Latin alfabesinde vurgulanan büyük O harfi
Õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük O harfi
Ö Latin alfabesinde aksanlı büyük O harfi
Þ Latin harfi Thorn
Ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük U harfi
Û Latin alfabesinde şapkalı büyük U harfi
Ù Latin alfabesinde aksanlı büyük U harfi
Ü Latin alfabesinde aksanlı büyük U harfi
Ý Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük Y harfi
á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük A harfi
â Latin alfabesinde şapkalı küçük A harfi
æ latin küçük harf Æ
à Latin alfabesinde aksanlı küçük A harfi
å latin küçük harf A ile yukarıdaki yüzük
ã Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük A harfi
ä latin alfabesinde küçük A harfi
ç Latin alfabesinde çengelli küçük C harfi
é Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük E harfi
ê Latin alfabesinde şapkalı küçük E harfi
è Latin alfabesinde aksanlı küçük E harfi
ð latin küçük harf Eth
ë latin alfabesinde küçük E harfi
í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük I harfi
î Latin alfabesinde şapkalı küçük I harfi
ì Latin alfabesinde aksanlı küçük I harfi
ï latin alfabesinde küçük I harfi
ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük N harfi
ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük O harfi
ô Latin alfabesinde şapkalı küçük O harfi
ò Latin alfabesinde aksanlı küçük O harfi
ø Latin küçük harf O inme ile
õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük O harfi
ö latin alfabesinde küçük O harfi
ß latin küçük harf keskin S
þ latin küçük harf Thorn
ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük U harfi
û Latin alfabesinde şapkalı küçük U harfi
ù Latin alfabesinde aksanlı küçük U harfi
ü latin alfabesinde küçük U harfi
ý Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük Y harfi
ÿ latin alfabesinde küçük harf Y