Menü

Hamburger menü simgesi, gezinti simgesi, genişlet / daralt simgesi, bağlam menüsü ve üç nokta sembolü.
Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧
※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
hamburger simgesi
hamburger menü simgesi
daire içine alınmış Çince karakter "üç"
kesinlikle eşdeğer sembol. dört satır sembolü.
üç dikey siyah nokta
dikey üç nokta simgesi
dört dikey siyah daire
dört dikey siyah kareler
orta hat yatay üç nokta sembolü
yatay üç nokta sembolü
orantı simgesi. dört nokta kare.
siyah yukarı dönük üçgen
siyah aşağı dönük üçgen
siyah sağa bakan üçgen
beyaz yukarı dönük üçgen
beyaz aşağı dönük üçgen
beyaz sağa bakan üçgen
yukarı ok ucu simgesi
aşağı ok ucu simgesi
︿ sembol sembol yukarı işaret
chevron sembolü aşağı dönük
işaretleme açısını ikiye katla
çift aşağı işaret açısı
𓏬 üç dikey beyaz daire
𓃑 dokuz nokta
Dört köşeli kare