Diğer Şekiller

▩ kare semboller | ╬ çizgi sembolleri | ▲ üçgen sembolleri | ◐ daire sembolleri | ☒ x işareti sembolleri | ⭓ Diğer Şekiller | 𖡎 Rastgele Çizgiler
Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
Kategori eşkenar dörtgenleri, beşgenleri ve elipsleri içerir.
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
Siyah pentagon
Beyaz beşgen
siyah sağı gösteren beşgen
beyaz sağı gösteren beşgen
Beyaz shogi taşı
Siyah shogi taşı
pastil
siyah elmas
beyaz elmas
siyah küçük elmas içeren beyaz elmas
Siyah yatay elips
Beyaz yatay elips
Siyah Dikey Elips
Beyaz dikey elips
Ekran temizleme simgesi
siyah paralelkenar
beyaz paralelkenar
Siyah Altıgen
Beyaz Altıgen
Yatay siyah altıgen