Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
Ππ𝜫𝝅𝝥𝝿𝞟𝞹Ппϖ
PI sembolleri
※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
Π Yunan büyük harf PI
π yunanca küçük harf PI
𝝅 matematiksel kalın italik küçük PI
𝝿 matematiksel sans-serif kalın küçük PI
𝞹 matematiksel sans-serif kalın italik küçük PI
П Kiril büyük harf PI
п Kiril küçük harf PI
ϖ Yunan PI sembolü
anahat tarzı ile harf PI
çince fonetik gösterim. Telaffuz gibi İngilizce M.
çince karakter, yükselen ve maverick anlamına gelir.