• noktalama işaretleri | ❝ tırnak işareti | » köşeli ayraç sembolleri | § paragraf işareti | * yıldız işareti sembolleri
Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
"'«»`ˊ

※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
« sola bakan çift açılı tırnak işareti
» sağa bakan çift açılı tırnak işareti
sol tek tırnak işareti
sağ tek tırnak işareti
tek düşük tırnak işareti
tek yüksek ters tırnak işareti
sol çift tırnak işareti
sağ çift tırnak işareti
çift düşük tırnak işareti
çift yüksek ters tırnak işareti
tek sola dönük açı tırnak işareti
tek sağa açılı açı tırnak işareti
ağır tek dönüş virgül tırnak işareti süsleme
ağır tek virgül tırnak işareti süsleme
ağır çift dönüş virgül tırnak işareti süsleme
ağır çift virgül tırnak işareti süsleme
ters çift ana tırnak işareti
çift ana tırnak işareti
düşük çift asal tırnak işareti
tam genişlik tırnak işareti
tam genişlikli kesme işareti
Tırnak çubuğu, yatay çubuk olarak da bilinir
tırnak çizgisine bir alternatif
En-dash, bazı dillerde tırnak işareti için em-dash yerine kullanılır (örneğin, İsveççe)