Küçük Eşittir Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
<=>
HTML anlamı
&le;
&#8804;
U+2264
Küçük Eşittir Sembolü (Less Than or Equal Symbol)
Küçük Eşittir Sembolü, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislikte bir değerin başka bir değere eşit veya daha küçük olduğunu göstermek için kullanılır.

Küçük Eşittir Sembolü Nedir?

Küçük Eşittir Sembolü, ≤ şeklinde temsil edilir ve bir değerin diğer bir değere eşit veya daha küçük olduğunu gösterir. Örneğin, eşitsizlik 5 ≤ 8'de, sembol ≤ 5'in 8'e eşit veya daha küçük olduğunu gösterir.

Google Sheets, Excel ve Programlama'da Sembol Çeşitleri

Hesap tablosu yazılımlarında ve programlama dillerinde "küçük eşit" operatörü farklı şekillerde temsil edilebilir:

  • Google Sheets ve Excel: Her ikisi de genellikle "küçük eşit" operatörünü <= olarak kullanır.
  • Python, Java, C/C++ ve JavaScript: Bu diller de "küçük eşit" operatörünü <= olarak temsil eder.

Klavye Kısayolları, Alt Kodları ve LaTeX ile Küçük Eşittir Sembolünü Nasıl Yazılır

  • Windows: Alt tuşuna basılı tutun ve sayısal tuş takımında 8804 tuşlayın, ardından Alt tuşunu bırakın.
  • Mac: Option + , tuşlarına basın.
  • Linux: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından 2264 tuşlayın ve Enter tuşuna basın.
  • HTML: Adlandırılmış varlık &le; veya sayısal varlık &#8804; kullanın.
  • LaTeX: LaTeX'te Küçük Eşittir Sembolü'nü yazmak için \leq komutunu kullanın.

Sembol resimleri

Küçük Eşittir Sembolü (Less Than or Equal Symbol)