Boş İşaret

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
=
HTML anlamı
∅
∅
U+2205
Boş İşaret
Boş İşaret (∅), matematiksel olarak hiçbir eleman içermeyen bir kümenin kavramını temsil eder.

Boş İşaret Nedir?

Boş İşaret, ∅ sembolü ile gösterilen, matematiksel olarak boş küme kavramını set teorisinde temsil etmek için kullanılır. Boş küme hiçbir eleman içermez ve her kümenin bir alt kümesidir.

Boş İşarete Benzer İşaretler

Boş İşarete benzeyen fakat farklı anlamlara sahip birkaç işaret bulunmaktadır:

 • Yunan Harfleri (Φ, Θ): Bu Yunan harfleri, Boş İşarete benzer olabilir ancak farklı matematiksel ve bilimsel bağlamlarda kullanılır. Phi (Φ), çeşitli matematiksel denklemlerde kullanılırken, Theta (Θ) genellikle trigonometri ve kalkülüste kullanılır.
 • Kiril Alfabesi Karakterleri (Ө, Ф): Bu Kiril alfabesi karakterleri Boş İşarete benzer görünse de farklı dilbilimsel bağlamlarda kullanılır.
 • ⌀ (Çap İşareti): Çap işareti, mühendislik ve geometride dairelerin ve silindirik nesnelerin çapını belirtmek için kullanılır.
 • Ø (Çizgili O): Görsel olarak benzer olsa da, bu sembol dilbilim, gibi çeşitli bağlamlarda kullanılır ve Boş İşaret ile karıştırılmamalıdır.

Boş İşaretin Çeşitli Alanlardaki Uygulamaları ve Etkileri

Boş İşaretin (∅) çeşitli uygulamaları ve etkileri vardır:

 • Matematik: Set teorisi, topoloji ve diğer matematiksel bağlamlarda sıkça kullanılır.
 • Bilgisayar Bilimi: Algoritmalar ve veri yapılarında boş küme temsil etmek için kullanılır.
 • İstatistik: Hiçbir olası sonuç içeren bir küme temsil eder.
 • Programlama: Programlama dillerinde boş veya boş bir değeri temsil etmek için kullanılır.
 • Felsefi Etkiler: Boş küme kavramı, "hiçlik" kavramının doğasını ve matematiksel ve mantıksal sistemlerdeki yerini tartışmalara yol açmıştır.

Boş İşaret ile Diğer Küme İşaretleri Arasındaki Farklar

Birleşim İşareti (∪) ve Kesişim İşareti (∩) gibi işaretlerin aksine, Boş İşaret (∅) elemanların yokluğunu gösterir. Kendisi dahil her kümenin bir alt kümesi olmasıyla benzersizdir.

Boş İşareti Klavye Kısayolları, Alt Kodları ve LaTeX ile Nasıl Yazılır?

 • Windows: Alt tuşuna basılı tutun ve sayısal tuş takımında 8709 tuşlayın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac: Option + 0 tuşlarına basın.
 • Linux: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından 2205 tuşlayın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML: İsimli varlık ∅ veya sayısal varlık ∅ kullanın.
 • LaTeX: LaTeX'te Boş İşareti yazmak için \emptyset komutunu kullanın.

Sembol resimleri

Boş İşaret