Bölüm İşareti

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
§
HTML anlamı
§ §
§
U+A7
Bölüm işareti
Bu, özellikle hukuki metinlerde belirli bölümlere atıfta bulunmak için kullanılan standart simgedir.

Bölüm İşareti Nedir?

Bölüm işareti, § şeklinde temsil edilir ve bazen argoda "çift s", "bölüm simgesi" veya sadece "bölüm" olarak adlandırılır. Bu simge, belgedeki bireysel bölümleri veya maddeleri belirtmek için hukuki, bilimsel ve diğer resmi metinlerde yaygın olarak kullanılır. Bu simge, belirli bir metin bölümüne atıfta bulunurken kesinlik ve doğruluk sağlar.

Bölüm İşareti Nasıl Kullanılır?

Bölüm işaretini kullanmak için, atıfta bulunulan bölüm numarasından önce yerleştirin.

Tipik bir format şu şekildedir: § 5 veya §§ 5-7

Yaygın kullanımlar şunları içerir:

 • Hukuki belgelerde belirli bir bölüm veya maddeye atıfta bulunmak için.
 • Akademik makalelerde önceki çalışmaların veya düzenlemelerin bölümlerine işaret etmek için.
 • Kılavuzlarda veya rehberlerde okuyucuları ilgili bölümlere yönlendirmek için.

Sembolü kullanırken, bölümlerin açık bir şekilde numaralandığından ve okuyucu için netlik sağlandığından emin olmak önemlidir.

Bölüm İşaretinin Ülkeler Arasında Kullanımındaki Farklılıklar

Bölüm işareti (§) küresel olarak tanınır, ancak kullanımı yerel uygulamalara veya kültürel inceliklere bağlı olarak değişebilir. Aşağıda farklı ülkelerdeki kullanımı hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır:

 • Amerika Birleşik Devletleri: Hukuki belgelerde, yasaların ve yönetmeliklerin belirli bölümlerine atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılır.
 • Almanya: Sıklıkla yasaların (paragraf) bireysel bölümlerine atıfta bulunmak için kullanılır, örneğin Alman Ceza Kanunu'nun 90. bölümü için "§ 90 StGB".
 • Brezilya: Hukuki metinlerde, yasaların ve kanunların bölümlerine atıfta bulunmak için kullanılır.
 • Meksika: Hukuki belgelerin bölümlerine atıfta bulunmak için kullanılır.
 • İsveç: Hukuki belgelerde bölümleri belirtir, "paragraftecken" olarak bilinir.
 • Finlandiya: "pykälämerkki" olarak adlandırılır ve hukuki metinlerde kullanılır.
 • İspanya: Nadiren kullanılır, ancak belirli hukuki bağlamlarda bulunabilir.
 • İtalya: İtalyan hukuki belgelerinde bazen bulunur.
 • İsviçre: Yasal düzenlemelerde ve kanunlarda kullanılır.
 • Avusturya: Kanunlarda ve diğer hukuki belgelerde bölümlere atıfta bulunur.

Bölüm İşaretinin Yaygın Yapılan Hataları

 1. Belirli Bölüm Numaraları Olmadan § Kullanmak: Bölüm işaretiyle atıfta bulunurken belgenin açıkça numaralandığından emin olun.
 2. Diğer Sembollerle Karıştırmak: § işaretini ¶ (paragraf) veya diğer işaretlerle karıştırmayın.
 3. Çift Bölüm İşaretini Yanlış Kullanmak: §§, yalnızca tek bir bölüm yerine bir bölüm aralığına atıfta bulunurken kullanılmalıdır.
 4. Aşırı Kullanım: Bölüm atıflarının sık olduğu belgelerde, gereksiz tekrarlamayı önlemek ve okunabilirliği artırmak için kelime ve sembol kombinasyonu kullanmayı düşünün.

Bölüm İşaretinin Tarihsel Kökeni

Bölüm işareti, Latince'de "sectio" olarak bilinir ve antik Roma papirüslerinde kökenleri vardır. Yazmanlar, metinde bir ara veya duraklama işaretlemek için benzer bir işaret kullanırdı, zamanla bugün tanıdığımız simgeye evrildi. Hukuki ve resmi belgelerle ilişkilendirilmesi Orta Çağ'da başlamış olup, kanun kodlarının ve dini metinlerin bölümlerini belirtmek için kullanıldı.

Bölüm İşaretini Klavye Kısayolları ve Alt Kodlarıyla Nasıl Yazılır?

 • Windows'da: Klavyenizdeki Alt tuşuna basılı tutun ve sayısal klavyede 0167 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac'te: Option + 6 tuşlarına basın.
 • Birçok Linux sisteminde: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından 00a7 yazın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML kodlaması için: İsimlendirilmiş öğeyi § veya sayısal öğeyi § kullanın.

Sembol resimleri

Bölüm işareti