Sigma Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
Σσςπαβγδ
HTML anlamı
Σ Σ
Σ
U+3A3
Sigma Sembolü (Büyük Harf)
Büyük harf Sigma, matematikte terimlerin toplamını belirtmek için kullanılır.
σ σ
σ
U+3C3
Sigma Sembolü (Küçük Harf)
Küçük harf sigma sembolü, istatistikte standart sapmayı ve bir serinin toplamını temsil etmek için sıkça kullanılır.
ς ς
ς
U+3C2
Son Sigma
Son sigma, bir kelimenin son harfi olarak Yunanca yazıda kullanılır.
∑
∑
U+2211
Toplama Sembolü
Bu sembol, genellikle büyük harfli Sigma'ya benzer şekilde, bir dizi terimin toplamını temsil etmek için matematikte kullanılır.

Sigma Sembolü Nedir?

Sigma sembolü, σ (küçük harf), Σ (büyük harf) ve ς (son) olarak gösterilen bir semboldür ve Yunan alfabesinin on sekizinci harfi olarak kullanılır. Ayrıca, Lunate Sigma (büyük harf için Ϲ, küçük harf için ϲ) Sigma sembolünün varyant bir biçimidir. Sembol, matematik ve istatistik alanında yaygın olarak kullanılmakla birlikte, diğer bilimsel disiplinlerde de çeşitli amaçlar için evrim geçirmiştir.

Sigma Sembolünün Orijinal ve Varyasyonları

Sigma sembolü orijinal bir formu olduğu gibi birkaç varyasyona da sahiptir. Aşağıda bu formlar düz metin olarak sunulmuştur:

 • Orijinal Semboller: σ, Σ, ς
 • Varyasyonlar: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Sigma Sembolünün Farklı Alanlardaki Uygulamaları

Sigma sembolü, formuna bağlı olarak farklı uygulamalara sahiptir. Bu uygulamalar çeşitli disiplinleri kapsar:

 • Matematik: Σ, terimlerin toplamını temsil etmek için kullanılır. σ, istatistikte standart sapmayı göstermek için yaygın olarak kullanılır.
 • Fizik: σ, elektriksel iletkenliği belirtmek için kullanılır. Σ, bazı durumlarda toplamlar gibi belirli bağlamlarda kullanılır.
 • Bilgisayar Bilimi: Σ, algoritmik gösterimlerde ve karmaşıklık teorisinde kullanılabilir. σ, daha az yaygın olarak kullanılır.
 • Mühendislik: σ, malzemelerdeki gerilmeyi temsil eder. Σ, kuvvetlerin veya diğer toplamların toplamını temsil edebilir.
 • Biyoloji: σ, belirli protein veya reseptör ailelerini temsil edebilir. Σ, biyolojide daha az yaygın olarak kullanılır.
 • Kimya: σ, tepkime hızlarını veya moleküllerdeki sigma bağlarını temsil etmek için sıkça kullanılır. Σ, kimyada nadiren kullanılır.

Sigma Sembolünü Klavye Kısayolları, Alt Kodları ve LaTeX Kullanarak Nasıl Yazılır?

 • Windows: Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında küçük harf σ için 228, büyük harf Σ için 931 veya son sigma ς için 962 tuşlarına basın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac: Tüm sigma türleri için genellikle özel bir karakter menüsü kullanmak veya başka bir yerden kopyalamak gereklidir.
 • Linux: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, sonra küçük harf σ için 03c3, büyük harf Σ için 03a3 veya son sigma ς için 03c2 yazın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML: Küçük harf σ için σ kullanın; büyük harf Σ için Σ; ve son sigma ς için ς kullanın.
 • LaTeX: Küçük harf σ için \sigma komutunu kullanın; büyük harf Σ için sadece \Sigma yazın; ve son sigma ς için \varsigma kullanın.

Sembol resimleri

Sigma Sembolü (Büyük Harf)Sigma Sembolü (Küçük Harf)Son SigmaToplama Sembolü