Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın ▼
μ°²³Ω
birim sembolleri
※ Tüm semboller resim veya birleşik karakterler değil, unicode karakterdir. Ancak bunları kendiniz de birleştirebilirsiniz. ※
Metin sembolü Anlam Kopyala / Yapıştır
μ MU sembolü. Mikro- (Yunanca harf μ veya eski mikro sembol µ), metrik sistemde 10−6 (milyonda bir) faktörü belirten bir birim önekidir. Küçük harf mu (μι), modern Yunan alfabesinin 12. harfi.
° derece (sıcaklık veya açı)
microgram simgesi
miligram simgesi
kilogram simgesi
ons işareti
inç kısaltması
nanometre (nanometre) simgesi
mikrometre simgesi (mikrometre)
milimetre (milimetre) simgesi
santimetre (santimetre) simgesi
kilometre (kilometre) simgesi
² üst simge iki
³ üst simge üç
alternatif ml formu (mililitre)
alternatif dl formu (desilitre)
alternatif kl formu (kilolitre)
"santimetre küp" simgesi
(kimya, fizik, tarih) "MOLE" alternatif yazımı.
(matematik) logaritması
kilobayt simgesi
megabyte simgesi. Lisans Tıp derecesi
Gigabaytın kısaltması. Büyük Britanya'nın başlangıcı.
kalori kısaltması. calibre'nin kısaltması.
kilokalori kısaltması.
hertz, bir frekans birimi sembolü.
kilohertz simgesi
megahertz simgesi
gigahertz simgesi
sembol kilowatt için
Ω elektriksel direnç, ohm, yükselen düğümün sağ yükselişi veya astronomi ve yörünge mekaniğinde yükselen düğümün boylamı, omega sabiti, büyük O gösterimi ile ilgili asimtotik bir alt sınır gösterimi, olasılık teorisi ve istatistik mekanik, destek, katı bir açı, omega baryon, bir sayının asal çarpanlarını sayan aritmetik fonksiyon veya kozmolojideki yoğunluk parametresi.
(matematik) doğal logaritma; tabana logaritma e.
desibel simgesi
lümen simgesi
milisaniye simgesi
Radyanın kısaltması. Radyatörün kısaltması. Görüş yarıçapının kısaltması.
kandela simgesi
kilopascal simgesi
(kimya) Bir azı dişindeki hidronyum iyonları konsantrasyonunun negatif logaritmasına eşit bir sulu çözeltinin asitliği veya bazikliğinin ölçülmesi.