Derece Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
°
HTML anlamı
° °
°
U+B0
Varsayılan derece işareti
Bu, sıcaklık, açılar veya derece kavramının uygulandığı diğer bağlamlarda kullanılan standart derece sembolüdür.

Derece Sembolü Nedir?

Derece sembolü, ° olarak belirtilen, 'derece' kavramını temsil etmek için çeşitli bağlamlarda yaygın olarak kullanılan bir semboldür. En sık olarak sıcaklık okumalarında (örneğin 25°C) ve açıları belirtmek için kullanılır (örneğin 90° sağ açı).

Derece Sembolünü Nasıl Kullanabiliriz?

Derece sembolü, değiştirdiği sayının hemen ardından doğrudan kullanılır. Bazı yaygın kullanımlar şunları içerir:

 • Sıcaklık okumalarında: 37°C veya 98.6°F. Alternatif olarak, bütünleşik semboller de kullanılabilir: 37℃ veya 98.6℉.
 • Açıları belirtmek için: 45° açı.
 • Coğrafi koordinatlarda: 35°N enlemi veya 75°W boylamı.

Not olarak, sıcaklığı belirtirken, sıcaklık ölçeğini (℃ veya ℉) belirtmek önemlidir. Bütünleşik sembollerde derece sembolü zaten bulunmaktadır.

Derece Sembolü ve Diğer Benzer Semboller Arasındaki Fark

Derece sembolünü diğer benzer görünümlü sembollerden ayırt etmek önemlidir. Örneğin, Üst Halka Sembolü (˚) benzer görünebilir, ancak farklı bir kullanıma sahiptir. Netlik ve doğruluk için doğru sembolü kullandığınızdan emin olun.

Derece Sembolü ile İlgili Yaygın Yanlış Anlamalar

 1. Coğrafi koordinat sistemlerinde dakikaları ve saniyeleri belirten prizma (′) ve çift prizma (″) sembollerini derece sembolüyle karıştırma.
 2. Sıcaklıkları belirtirken (℃ veya ℉) sıcaklık ölçeğini belirtmeyi unutma ve olası yanlış anlamalara yol açma.

Derece Sembolünün Tarihçesi

Derece sembolünün tam kökeni iyi belgelenmemiştir, ancak kullanımı yüzyıllar öncesine kadar izlenebilir, özellikle astronomi bağlamlarında. Standartlaştırılmış ölçüm sistemleri geliştikçe sembolün uygulaması daha yaygın hale geldi, özellikle matematik ve bilim alanlarında.

Derece Sembolünü Klavye Kısayolları ve Alt Kodları Kullanarak Nasıl Yazabiliriz?

 • Windows'ta: Klavyenizin Alt tuşuna basılı tutun ve ardından numerik tuş takımında 0176 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac'te: Option + Shift + 8 tuşlarına basın.
 • Birçok Linux sistemde: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından b0 yazın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML kodlaması için: Adlandırılmış varlık ° veya sayısal varlık ° kullanın.

Çeşitli Disiplinlerde Derece Sembolünün Yaygın Kullanımları

 • Matematik: Derece sembolü, açıları belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Örneğin, trigonometride bir üçgenin açılarını 30°, 60° ve 90° olarak adlandırabiliriz.
 • Coğrafya: Coğrafi koordinatlarda derece sembolü enlem ve boylamı belirtir, örneğin 40°N 70°W.
 • Fizik ve Mühendislik: Derece sembolü, özellikle termodinamikte sıcaklığı belirtmek için kullanılır, örneğin suyun kaynama noktası 100°C'dir.
 • Astronomi: Derece sembolü, Dünya'dan gözlendiğinde gök cisimlerinin veya olayların büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır, örneğin ayın görünür büyüklüğü yaklaşık 0.5°dir.

Açı Gösterimleri ve Derece Sembolü Arasındaki İlişki

Açılar matematik, fizik ve mühendislikte temel bir öneme sahiptir. Derece sembolü (°) bir açının ölçüsünü belirtmek için evrensel olarak kullanılırken, belirli tipte açıları veya açısal yapıları temsil eden çeşitli semboller bulunmaktadır. Bu sembollerle genel derece sembolü arasındaki ayrımı anlamak, açık ve doğru iletişim için önemlidir. İşte en yaygın ve özelleşmiş açı sembollerinden bazıları:

 • - Bir uç noktası olan iki ışının oluşturduğu bir açıyı temsil eder.
 • - Tam bir açıyı, tam olarak 90° olarak belirtir.
 • ve - Açılar için kullanılan semboller, genellikle iki çizgi arasındaki belirli bir açısal ayrımı temsil eder.
 • - Genellikle geometrik bağlamlarda ölçülen bir açıyı temsil etmek için kullanılır.
 • - Birleşen üç veya daha fazla düzlemin ortak bir noktada kesiştiği açıyı belirtir.
 • ve - Dairesel segmentlere ilişkin olan yay açılarını temsil eder.
 • , , , , , , , , , ve - Bunlar çeşitli matematiksel veya teknik bağlamlarda özel açı yapılarını veya ilişkilerini belirtmek için kullanılan sembollerdir.
 • 📐 - Bir çizim aracı olan açı veya set karesini temsil eder, genellikle açıları çizmek veya ölçmek için kullanılır.

Derece sembolü (°) kendisi bir sayının ardından gelerek bir açının büyüklüğünü nicelendirir. Örneğin, bir açının 45° olduğunu söylediğimizde, büyüklüğünün doğru açı (90°) ile düz bir çizgi (0° veya 180°) arasında olduğunu belirtiyoruz. Bu açı gösterimleri açıları görselleştirmek veya inşa etmek için yardımcı olurken, derece sembolü onları nicelendirir.

Faydalı Araçlar

Çevrimiçi Açı Ölçer - Bu etkileşimli web uygulaması, mobil cihazınızı kullanarak açıları ölçmenizi sağlar.

Sembol resimleri

Varsayılan derece işareti