İntegral Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
Δ
HTML anlamı
∫
∫
U+222B
İntegral Sembolü
İntegral sembolü (∫), eğrinin altındaki alanı bulan matematiksel bir işlemi temsil eder.
∬
U+222C
Çift İntegral Sembolü
İki değişken üzerinde bir fonksiyonun entegrasyonunu temsil eder ve genellikle üç boyutlu uzaydaki bir yüzeyin altındaki hacmi gösterir.
∭
U+222D
Üçlü İntegral Sembolü
Üç değişken üzerinde bir fonksiyonun entegrasyonunu temsil eder ve genellikle üç boyutlu uzaydaki bir cismin hacmini gösterir.

İntegral Sembolü Nedir?

İntegral sembolü (∫), matematikte entegrasyon işlemini göstermek için kullanılır. Entegrasyon, türevin ters işlemidir ve bir eğrinin altındaki alanı veya miktar birikimini bulmak için kullanılır.

İntegral Türleri

Matematikte çeşitli türde integral bulunur:

 • Belirli İntegral: Üst ve alt sınırları olan ve fonksiyon ile x-ekseni arasındaki alanı temsil eden bir sayısal değer üretir.
 • Belirsiz İntegral: Belirli sınırları olmayan ve sonucunda bir fonksiyon ailesi elde edilen integral türüdür.
 • Çizgi İntegrali: Bir vektör alanında bir eğri boyunca entegrasyonu temsil eder.
 • Yüzey İntegrali: Üç boyutlu uzayda bir yüzey üzerindeki entegrasyonu temsil eder.
 • Çift İntegral (∬): İki değişken üzerinde bir fonksiyonun entegrasyonunu temsil eder. Genellikle üç boyutlu uzaydaki bir yüzeyin altındaki hacmi bulmak için kullanılır.
 • Üçlü İntegral (∭): Üç değişken üzerinde bir fonksiyonun entegrasyonunu temsil eder ve genellikle üç boyutlu uzaydaki bir cismin hacmini temsil eder.

İntegral Sembolünün Farklı Alanlardaki Uygulamaları

İntegral sembolü (∫) ve türevleri (∬ ve ∭) çeşitli disiplinlerde uygulama alanlarına sahiptir:

 • Matematik: Alan, hacim ve diğer özellikleri belirlemek için kalkülüste kullanılır.
 • Fizik: Hareket, enerji, dalgalar ve daha fazlasıyla ilgili sorunları çözmek için kullanılır.
 • Mühendislik: Tasarım, analiz ve modelleme amaçlarıyla çeşitli mühendislik disiplinlerinde kullanılır.

İntegral Sembollerini Klavye Kısayolları, Alt Kodları ve LaTeX ile Nasıl Yazabilirsiniz?

 • Windows: Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında uygun kodu yazın, ardından Alt tuşunu bırakın. (Belirli Alt kodu, yazı tipine ve yazılıma bağlı olarak değişebilir.)
 • Mac: Özel kısayollar değişiklik gösterebilir. Özel yazılım veya ayarlar gerekebilir.
 • Linux: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından Unicode onaltılık kodunu yazın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML: Her integral sembolü için uygun adlandırılmış birimini veya sayısal birimini kullanın.
 • LaTeX: Tekli integral için \int kullanın. Çift integral için \iint kullanın. Üçlü integral için \iiint kullanın.

Sembol resimleri

İntegral SembolüÇift İntegral SembolüÜçlü İntegral Sembolü