ES6 Sözdizimi Kontrol

Bir online ECMAScript 6 Checker.

İyi! Hiçbir hata var!