Telif Hakkı Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
©©️®
HTML anlamı
© ©
©
U+A9
Varsayılan telif hakkı işareti
Bu, yasal bağlamlarda kullanılan standart telif hakkı sembolüdür ve uluslararası olarak tanınır.
ⓒ
U+24D2
Çember içindeki küçük harf C
Bu, bir çember içine alınmış "c" harfinin stilize bir şekli. Telif hakkı sembolüne benzer görünse de, resmi bir telif hakkı temsilcisi değildir.
Ⓒ
U+24B8
Çember içindeki büyük harf C
Önceki sembol gibi, bu da bir çember içine alınmış büyük harf "C"dir. Bu da stilize bir temsil olup, resmi telif hakkı sembolü değildir.
©️ © ️
U+A9 U+FE0F
Emoji varyasyonlu telif hakkı sembolü
Emoji varyasyon seçici nedeniyle emoji tarzında standart telif hakkı sembolü. Belirli platformlarda daha grafik veya renkli görünebilir.
ↄ
U+2184
Copyleft sembolü
Bu, bir eserin özgürce kullanılabileceğini ancak aynı özgürlük-herkes-icin koşulları altında kullanılabileceğini belirten "copyleft" sembolüdür. Çoğaltma, dağıtım ve uyarlamayı kısıtlayan telif hakkı sembolünün aksine, copyleft sembolü türetilmiş çalışmaları aynı açık koşullar altında teşvik eder.
℗
U+2117
Ses Kaydı Telif Hakkı Sembolü
Ses kayıtlarında telif hakkını belirtir, onları edebi, müzikal veya görsel çalışmalardan ayırır.

Telif Hakkı Sembolü Nedir?

Telif hakkı sembolü, © olarak belirlenmiş olup, kitaplar, web siteleri, müzikler, resimler ve diğer medya türleri gibi çalışmalarda kullanılarak çalışmanın telif hakkı koruması altında olduğunu belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Sembol genellikle çalışmanın ilk yayımlanma yılı ve telif hakkı sahibinin adıyla birlikte kullanılır.

Telif Hakkı Sembolünü Nasıl Kullanırız?

Telif hakkı sembolünü kullanmak için genellikle çalışmanın başına veya sonuna, genellikle bir sayfanın veya ekranın alt kısmına yerleştirin. Tipik bir format şu şekildedir:

© 2023 Adınız veya Şirketinizin Adı

Diğer yaygın kullanımlar şunları içerir:

 • Bir kitabın veya yayının başında.
 • Bir web sitesinin alt bilgisinde.
 • Filmlerin veya TV programlarının kredilerinde.
 • Müzik albümü kapaklarında veya içeride yer alan notlarda.

Unutmayın, sembol telif hakkını bildirirken, yerleştirme şekli ana içeriği engellememeli veya dikkat dağıtmamalıdır.

Bazı Ülkelerde Telif Hakkı Sembolü Farklı Kullanılır

Telif hakkı sembolü (©), Üniversal Telif Hakkı Sözleşmesi tarafından standartlaştırılmış olup, üye ülkelerde tutarlı bir görünüm sağlar. Bununla birlikte, kültürel nüanslar ve yerel uygulamalar kullanımını ve sunumunu etkileyebilir. İşte sembolün farklı ülkelerde nasıl kullanıldığına dair bir bakış:

Ülke Kullanım ve Kültürel Nüanslar
Japonya '©' sembolüne ek olarak, resmi belgelerde veya yayınlarda açıklık için '著作権' (chosakuken) yani 'telif hakkı' anlamına gelen ifade sembolle birlikte kullanılabilir. Dikey yazı, sembolün yerleşimini etkileyebilir.
Çin Japonya'ya benzer şekilde, '©' sembolü evrensel olarak tanınır, ancak resmi bağlamlarda '版权' (bǎnquán) yani 'telif hakkı' terimi ile birlikte kullanılabilir.
Rusya '©' sembolü standarttır, ancak resmi yayınlarda veya hukuki bağlamlarda 'Авторское право' (Avtorskoye pravo) yani 'telif hakkı' terimi ile birlikte kullanılabilir.
Brezilya '©' sembolü standart olmasına rağmen, telif hakkı ayrıcalığını vurgulamak için 'Direitos Reservados' yani 'Tüm Hakları Saklıdır' ifadesi ile kullanılabilir.
Suudi Arabistan '©' sembolüne ek olarak, yayınlarda telif hakkını belirtmek için Arapça metin olan 'حقوق النشر' (Haqooq al-Nashr) yani 'yayın hakları' ifadesi kullanılabilir.
Hindistan '©' sembolü standart ve genel olarak tanınır. Bununla birlikte, çok dilli yayınlarda farklı Hint dillerine çevrilebilir, örneğin Hindi'de 'हक़' (Hak) veya Tamil'de 'உரிமை' (Urimai) olabilir.
Fransa Sembol '©' genellikle resmi bağlamlarda 'Tous droits réservés' yani 'Tüm Hakları Saklıdır' ifadesi ile birlikte kullanılır.
Almanya '©' sembolü genellikle 'Alle Rechte vorbehalten' yani 'Tüm Hakları Saklıdır' ifadesi ile birlikte kullanılabilir.

Telif Hakkı Sembolünün Yaygın Hataları

 1. Yayımlanmamış Eserler için © Kullanma: Telif hakkı sembolü genellikle yayımlanan bir eser için hakları belirtir. Bazı yargı alanlarında yayımlanmamış malzemeler için belirli gösterimler olabilir.
 2. Diğer Sembollerle Karıştırma: © sembolünü, ™ (ticari marka) veya ® (kayıtlı marka) gibi diğer fikri mülkiyet sembolleriyle karıştırmayın.
 3. Yanlış Tarih Atama: Telif hakkı sembolünü görüntülerken her zaman ilk yayımlanma tarihini kullanın. Gelecekteki veya yanlış bir tarih kullanmak, okuyucuları yanıltabilir ve hukuki durumunuzu zayıflatabilir.
 4. Evrensel Koruma Varsayma: Telif hakkı sembolünü kullanmak, tüm ülkelerde koruma garantisi sağlamaz. Birçok ülke Bern Sözleşmesi'ni tanırken, eserinizin dağıtılacağı veya kullanılacağı yerel telif hakkı yasalarını anlamak önemlidir.

Telif Hakkı Sembolünün Hukuki Koruma Sağladığı Doğru mu?

Orjinal bir eser oluşturma, telif hakkı korumasını sağlar, telif hakkı sembolünün kendisi değil. Ancak sembol, çalışmanın telif hakkı koruması altında olduğunu halka duyuran bir bildirim işlevi görür. Sembolü görüntülememek, çalışmanın yaratılış anından itibaren ve somut bir şekilde kaydedildiği anda telif hakkı ile korunur. Bununla birlikte sembolü görüntülemek, bazı yargı alanlarında ek hukuki avantajlar sağlayabilir.

Telif Hakkının Kısa Bir Tarihi

Telif hakkı kavramı 16. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. İlk tanınan telif hakkı yasası, 1710 yılında İngiltere'de kabul edilen Anne Yasası'dır. Zamanla, bilginin özellikle dijital çağda küresel olarak yayılmasıyla birlikte, telif hakkı yasaları gelişti. Telif hakkı sembolü, ©, 1952 yılında Üniversal Telif Hakkı Sözleşmesi ile standartlaştırıldı.

Telif Hakkı Sembolünü Klavye Kısayolları ve Alt Kodlarıyla Nasıl Yazabiliriz?

 • Windows'ta: Klavyenizin Alt tuşuna basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0169 tuşlayın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac'te: Option + G tuşlarına basın.
 • Birçok Linux sistemde: Ctrl + Shift + u tuşlarına basın, ardından a9 tuşlayın ve Enter tuşuna basın.
 • HTML kodlama için: İsimlendirilmiş öğeyi © veya sayısal öğeyi © kullanın.

Sembol resimleri

Varsayılan telif hakkı işaretiÇember içindeki küçük harf CÇember içindeki büyük harf CEmoji varyasyonlu telif hakkı sembolüCopyleft sembolüSes Kaydı Telif Hakkı Sembolü