Ticari Marka Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
®™️®️©
HTML anlamı
™
™
U+2122
Ticari Marka Sembolü
Kayıtlı olmayan bir ticari markayı temsil eder, malzemeleri tanıtmak veya markalamak için kullanılan bir semboldür. Genellikle resmi ticari marka kaydının tamamlanmadığı bir markanın haklarına ilişkin bir iddiayı göstermek için kullanılır.
® ®
®
U+AE
Kayıtlı Ticari Marka Sembolü
İlgili ulusal ticari marka ofisi tarafından resmi olarak kaydedilen bir ticari markayı gösterir. Resmi kayıt olmadan bu sembolü kullanmak yasal sonuçlara yol açabilir.
™️ ™ ️
U+2122 U+FE0F
Emoji çeşitlemesiyle Ticari Marka işareti
Varyasyon seçici nedeniyle emoji stiliyle gösterilen standart ticari marka sembolüdür. Belirli platformlarda daha grafiksel veya renkli görünebilir.
®️ ® ️
U+AE U+FE0F
Emoji çeşitlemesiyle Kayıtlı Ticari Marka Sembolü
Varyasyon seçici nedeniyle emoji stiliyle gösterilen standart kayıtlı ticari marka sembolüdür. Belirli platformlarda daha grafiksel veya renkli görünebilir.

Ticari Marka Sembollerini Anlamak: ™ vs. ®

Ticari marka sembolü olan ™ ve kayıtlı ticari marka sembolü olan ®, markalama ve fikri mülkiyet dünyasında farklı amaçlar için kullanılır. İşte aralarındaki farkların açıklaması:

 • Ticari Marka Sembolü (™): "tm" harflerine benzer. Kayıtlı olmayan bir ticari markayı temsil eder, malzemeleri tanıtmak veya markalamak için kullanılan bir semboldür. Resmi ticari marka kaydı tamamlanmamış olsa bile, bir markanın belirli bir isim, logo veya slogan üzerindeki iddiasını gösterir.
 • Kayıtlı Ticari Marka Sembolü (®): Bir çember içindeki "R" harfine benzer. Marka, ulusal ticari marka ofisi tarafından resmi olarak kaydedildiğinde kullanılır. Bu sembol, markanın yasal sahipliğini ve özel haklarını gösterir. Geçerli bir kayıt olmadan bu sembolü kullanmak yasal sonuçlara yol açabilir.

™ sembolü, belirli bir markaya ilişkin bir markanın kamuoyuna açık bir şekilde iddiasını gösterir, ancak resmi kayıtla sağlanan yasal korumayı sağlamaz. ® sembolü, resmi olarak kaydedilen bir ticari markayı ifade eder ve marka ihlallerine karşı daha güçlü yasal haklar ve koruma sağlar.

Gerçek Hayat Örneği: Apple'ın "App Store"u

Apple Inc., "App Store" terimini ABD'de ticari marka olarak tescil etmek için bir başvuru yaptı. Başlangıçta, tescil süreci devam ederken "App Store" ile ™ sembolünü kullandı, terim üzerindeki iddiasını gösteriyordu. Kaydedildikten sonra, Apple ® sembolünü kullanmaya başladı. Bu, "Appstore" terimini kullanan Amazon'a karşı bir dava açılmasına yol açtı. Bu davalar, kayıtlı ticari markaların önemini göstermektedir.

Ticari Marka Sembollerini Nasıl Kullanılır

Her iki sembol de adı, logosu veya sloganı hemen takip eden yere, tercihen sağ üst köşeye yerleştirilebilir. Örneğin:

MarkaAdı™ veya MarkaAdı®

Diğer yaygın kullanımlar şunları içerir:

 • Ürün ambalajı ve etiketlerinde.
 • Reklamların üst veya alt kısmında.
 • İş kartlarında ve şirket antetli kağıtlarında.
 • Bir web sitesinin başlık veya altbilgisiyle marka adının yanında.

Ticari Marka Sembollerinin Yaygın Hataları

 1. Kayıtlı Markalar İçin ™ Kullanmak: Sadece kayıtlı olmayan markalar için ™ sembolünü kullanın. Kayıtlı ticari markalar için ® sembolünü kullanın.
 2. Ticari Markaları Telif Haklarıyla Karıştırmak: Ticari markalar marka isimlerini ve logolarını korurken, telif hakları orijinal içeriği korur.
 3. Yanlış Yerleştirme: Sembol her zaman ticari marka adının veya logonun hemen ardından, genellikle sağ üst köşede yer almalıdır.
 4. Kayıtlı Ticari Marka Sembolünü Kayıtsız Kullanmak: Bunu yapmak yasal sonuçlara yol açabilir.

Ticari Marka Sembollerinin Yasal Sonuçları

Ticari marka sembollerinin kullanımı yasal bir ağırlık taşır. ™ sembolünü kullanmak, resmi kayıtla sağlanan yasal koruma kadar aynı korumayı sunmazken, ® sembolü bir ticari markanın resmi olarak kaydedildiğini ve yasalarla korunduğunu gösterir. Bir ticari markanın kayıt olmadan ® sembolünü kullanmak, birçok ülkede yasaktır, çünkü aslında yerleşik bir yasal koruma ve sahipliği ima eder.

® kayıtsız sembolünün kullanımının yasak olduğu ülkeler şunlardır:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Kanada
 • Birleşik Krallık
 • Avrupa Birliği Üye Devletleri
 • Avustralya
 • Hindistan
 • Yeni Zelanda
 • Güney Afrika
 • Singapur
 • Malezya

Bu hükümlere uymamanın cezai yaptırımlara ve diğer yasal sonuçlara yol açabileceği markaların ticari markalarının durumunu ve doğru sembolleri uygun şekilde kullanmaları önemlidir.

Ticari Markaların Kısa Bir Tarihi

Ticari marka kavramı, kökenini göstermek için ürünlerini işaretleyen zanaatkârların antik çağlara dayanır. Modern ticari marka yasaları, tüketici kafa karışıklığını önlemek ve markaların itibarını ve kimliklerini korumak için evrim geçirdi. Ticari markalar, markalaşma ve iş kimliği açısından küresel olarak önemini korumaktadır.

Ticari Marka Sembollerini Klavye Kısayolları ve Alt Kodlarıyla Nasıl Yazılır

 • Windows'ta: Alt tuşunu basılı tutun ve ™ için 0153, ® için 0174 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın.
 • Mac'te: ™ için Option + 2'yi, ® için Option + R'yi basın.
 • Birçok Linux sisteminde: ™ için Ctrl + Shift + u'yu basılı tutun, ardından 2122 yazın ve Enter'a basın. ® için Ctrl + Shift + u'yu basılı tutun, ardından 00ae yazın ve Enter'a basın.
 • HTML kodlaması için: ™ için ™, ® için ® adlandırılmış varlık kullanın.

Sembol resimleri

Ticari Marka SembolüKayıtlı Ticari Marka SembolüEmoji çeşitlemesiyle Ticari Marka işaretiEmoji çeşitlemesiyle Kayıtlı Ticari Marka Sembolü