Hizmet Markası Sembolü

Kopyala / Yapıştır

Kopyalamak için tıkla ▼
®©
HTML anlamı
℠
U+2120
Hizmet Markası Sembolü
Kaydedilmemiş bir hizmet markasını temsil eder, markayı tanıtmak veya marka oluşturmak için kullanılan bir semboldür. Resmi hizmet markası kaydı tamamlanmamış olsa bile, hizmet markasının haklarına sahip olduğunu gösterir.

Hizmet Markası Sembolünü Anlamak: ℠

Ticari markalar malzemelerle ilgiliyken, hizmet markaları hizmetlerle ilgilidir. Hizmet Markası Sembolü, ™ sembolüne eşdeğerdir, ancak ürünler yerine hizmetler için kullanılır.

  • Hizmet Markası Sembolü (℠): Bu sembol, kaydedilmemiş hizmet markaları için kullanılır ve bir isim, slogan veya hizmetleri temsil eden bir logo üzerindeki hak iddiasını gösterir. ™ sembolü gibi, resmi kayıt tamamlanmasa bile belirli bir markaya sahip olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, sadece malzemeler yerine hizmetlerle ilgilidir.

Örneğin, finans danışmanlığı sunan bir şirket, marka adının yanına ℠ sembolünü koyabilir ve o hizmet temsiline olan hak iddiasını belirtebilir.

Hizmet Markalarının Markalaşmadaki Önemi

Günümüz ekonomisinde, hizmetler pazarın önemli bir kısmını oluşturur. Bu nedenle, markaların hizmetler sektöründe kimliklerini korumaları önemlidir. Hizmet markaları işletmelere benzersiz hizmetlerini iddia etme ve rakiplerinden farklılaşma imkanı sunar. Hizmet sağlayıcıların ℠ sembolünü doğru bir şekilde anlamaları ve kullanmaları, markalarının farklılığını ve değer teklifini doğru bir şekilde ifade etmeleri önemlidir.

Gerçek Dünya Örneği: Önde Gelen Akış Platformları

Netflix veya Spotify gibi popüler akış platformları, fiziksel malzemeler yerine hizmetler sunar. Bu şirketler ilk başladıklarında, akış hizmetleri temsilindeki belirli isimlerinin, sloganlarının veya logolarının yanında ℠ sembolünü kullanmış olabilirler. Kurumsallaştıkça ve hizmet markalarını kaydettikçe, ® sembolünü kullanmaya geçebilirler.

Hizmet Markası Sembollerinin Hukuki Sonuçları

™ sembolü gibi, ℠ sembolü de resmi kayıtla birlikte gelen tam hukuki korumayı sağlamaz. Ancak, belirli bir hizmet temsilinin üzerindeki mülkiyet haklarını kamuya ilan eder. Şirketler, potansiyel ihlaller veya anlaşmazlıklara karşı sağlam hukuki koruma için hizmet markalarını kaydetmeleri teşvik edilir.

Hizmet Markası Sembolünü Nasıl Kullanırız

℠ sembolü, adın, logonun veya sloganın hemen yanına, tercihen sağ üst köşeye yerleştirilmelidir. Örneğin:

ŞirketAdı℠

Diğer kullanımlar şunları içerir:

  • Hizmetlere ilişkin dijital reklamlarda.
  • Şirket web sitesinin ana sayfasında veya hakkında sayfasında.
  • Hizmet tabanlı etkinlikler veya kampanyalar için tanıtım materyallerinde.

Sembol resimleri

Hizmet Markası Sembolü